مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 346

تلگرام نوشته - 346

2016-10-10

توکیونامه- مقدمه به منظور تشریح فرصت های سرمایه گذاری در بازار مالی ایران و همچنین سخنرانی در مورد وضعیت اقتصادی ایران در جمع دانشجویان و دانش‏آموختگان ایرانی مقیم ژاپن، سفری کوتاه به ژاپن-شهر توکیو- داشتم. چند مشاهده‏ای که داشتم را در قالب سلسه یادداشت هایی با عنوان توکیو نامه برای شما شرح می‏دهم.