مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تحریم و ثروتمندان

تحریم و ثروتمندان

2017-06-30

امروز مشغول مطالعه گزارشهای مختلف در مورد فقر و نابرابری بودم و به زودی گزارشی از آنها تقدیم می کنم. یک نکته جالب توجه در آنها این است که عموما دیده می شود اگرچه تحریم به همه ضربه زده است ولی افت طبقه مرفه شدیدتر از افت طبقه فقیر بوده و همین امر به کاهش برخی شاخص های نابرابری منتهی شده است. این دقیقا خلاف چیزی است که ذهنیت عادی ما در مورد آن تصور می کند.