مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » یک بار دیگر در مورد طرح تحول سلامت

یک بار دیگر در مورد طرح تحول سلامت

2017-06-22

☑️در اقوام ما پزشک، جراح و پرستار زیاد است و فرصت عید، فرصت دیدار با آنها را فراهم می‏کند. نکته‏ای که همه آنها در گفتگو بر آن اذغان داشتند آن بود که با اجرای طرح تحول سلامت منابع زیادی دارد هدر می‏رود. یکی از آنها که متخصص رادیولوژی است می‏گفت من موردی داشتم که در یک هفته برای یک مریض سه بار سی تی اسکن نوشته شده است! این غیر از اینکه موجب می شود سه بار پرتو به بیمار تابانده شود که خطرناک است، سه بار هزینه به بیمار و شرکتهای بیمه و بودجه سلامت تحمیل می کند. شاید از منظر فردی برای یک رادیولوژیست نفع مادی داشته باشد که تعداد مراجعینش زیاد باشد ولی خود آنها به عنوان شهروندی دلسوز سرنوشت بخش سلامت، نسبت به این هدر رفت منابع احساس نگرانی می‏کنند.

☑️یکی از آنها تعریف می‏کرد که دوستی در کانادا زندگی می‏کند و سفری به ایران داشته و در روزهای آخر اقامتش فرزندش ناراحتی پیدا می کند. آنها برای محکم کاری یک آزمایش تجویز می کنند ولی فرصت اجرای آن در ایران نبوده است. آن دوست تعریف کرده که درکانادا هر دکتری که رفته حاضر نشده آن آزمایش را بنویسد زیرا گفته که فرزند وی درمان شده و انجام این آزمایش ضرورتی ندارد! اینگونه است که سیستمی طراحی می شود که پزشکان را در نقش مدافع بودجه دولتی درمان قرار می دهد.

☑️یکی دیگر از پزشکان فامیل جراحی زانو انجام می دهد تعریف می کرد که یکی از جراحی های زانو، جراحی نسبتاً لوکسی است و در حالت عادی ضرورتی به انجام آن نیست. وی تعریف می کرد که قبل از این طرح هر هفته حداکثر دو تقاضا برای انجام آن جراحی وجود داشت ولی هم اکنون حداقل 10 عمل در این زمینه در هفته تقاضا می شود.

☑️وقتی پرسیدم که نظر جامعه پزشکی در مورد طرح تحول سلامت چطور است برداشت من این بود که بخش عمده پزشکان بیش از اینکه نسبت به اینگونه هدر رفت منابع کمیاب دولتی دغدغه داشته باشند نسبت به این مسئله دغدغه دارند که چرا ضریب فلان تخصص (مثلا قلب) بالاست و بهمان تخصص پایین. در واقع مناقشات توزیعی اهمیت بیشتری نسبت به اندازه کیک و استفاده بهینه از این منابع کمیاب برای بهبود عملکرد بخش سلامت پیدا کرده است. این خبر، خبر بدی است و ضعف شدید اقتصاد بهداشت در کشور ما را نشان می دهد. ما کسانی را نداریم که هم اقتصاد بهداشت را خوب بفهمند و هم خوب با مردم و جامعه پزشکی صحبت کنند و به آنها نشان دهند که چرا این شیوه راه به مقصود نمی برد و باید راه دیگری را در پیش گرفت.

⏹امیدوارم کسی سکان وزارت بهداشت را در دست گیرد که فهم و توان اصلاح طرح را داشته باشد.