مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » با هموطنان کرد مهربان باشیم

با هموطنان کرد مهربان باشیم

2017-06-15

دوستی می گفت رجوی اهل مشهد بود. آیا مردم مشهد و آقای علم الهدی باید بعد از هر اقدام سازمان مجاهدین خلق باید ابراز برائت کنند؟ به همین قیاس آیا هموطنان کرد و مراجع مذهبی شان باید بعد از این اقدام تروریستی ابراز برائت کنند؟ این خط کشی ها را کنار بگذاریم