مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » چشم اندازهای بحران در قاره آسیا

چشم اندازهای بحران در قاره آسیا

2017-05-24

چندی قبل با دوستی در مورد سرنوشت داعش و تفکرات تکفیری صحبت می کردم. به او گفتم که این جریان در عراق به زودی تمام می شود و در سوریه نیز تحت کنترل است ولی فکر می کنی از کجا سر بر آورد؟ پاسخ داد شمال آفریقا یعنی لیبی، مصر، تونس و مراکش. لبخندی زدم و گفتم تو به مناقشات موجود در آنجا نگاه کردی و گفتی ولی بحران تروریسم از آسیای جنوب شرقی برخواهد خواست! برایش خیلی تعجب آور بود. برایش گفتم که در سفر چین با دوستانی از اندونزی هم صحبت شدم. مسلمانان مقید و روشنی بودند. می دانید که اندونزی پرجمعیت ترین کشور اسلامی به شمار می رود با جمعیتی حدود 250 میلیون نفر. آنها برایم می گفتند که جریانات مذهبی در دانشگاه ها خیلی قوی است و جز یک اقلیت خیلی کوچک بقیه مذهبی هستند. در این مذهبی ها هم اکثریتی شبیه دو سوم متعلق به جریان سلفی هستند و یک سوم باقی مانده گرایشات اخوانی دارند! امروز در خبرها خواندم که یک شهر در فیلیپین تحت سلطه داعش در آمد. فکر نمی کردم که این پیش بینی به این زودی محقق شود! دوران سختی پیش روی آسیا و جهان است. شکر خدا ما در داخل از این مرحله گذر کردیم. فداکاری های زیادی صورت گرفت که این جریان در بیخ گوش ما در عراق، سوریه و لبنان مهار شد. بقیه پیش بینی نگران کننده ام ظهور افراط گری در منطقه قفقاز است. خدا به خیر بگذراند.