مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » شادی و غم فتح خرمشهر

شادی و غم فتح خرمشهر

2017-05-24

هر سال در هنگام فتح خرمشهر هم زمان شوق شنیدن این خبر در کودکی هم زمان با درد ناشی از شهادت بیش از 4000 نیروی ایرانی در آن عملیات به ذهنم سرازیر می شود. سالروز فتح خرمشهر مبارک و یاد و خاطره همه کسانی که بی ادعا فداکاری کردند گرامی باد.