مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » یک دعای سیاسی

یک دعای سیاسی

2017-05-22

خدایا ما را از شر خانواده هاشمی مصون بدار. آمین