مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » انتخابات 96 و اهمیت یافتن نظرسنجی

انتخابات 96 و اهمیت یافتن نظرسنجی

2017-05-20

یک فایده این انتخابات این بود که اهمیت نظرسنجی را دوباره زنده کرد. آقای عباس عبدی که دو سه روز قبل از انتخابات با خیال راحت می گفت نگران نباشید روحانی پیروز است و این را علنا در کانالش گذاشت. هرچه ما از تحلیل های شهودی (شکمی) به سمت تحلیل اطلاعات پیش برویم جامعه رشد یافته تری می شویم.