مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » حدیثی زیبا

حدیثی زیبا

2017-05-17

حدیث بسیار زیبایی دیدم که مکمل بند آخر نوشته سنت های انتخاباتی احمدی نژاد و میراث داران آن است: افرادی بین مردم هستند که هم در دنیا و هم در آخرت زیان کارند دنیا را به خاطر دنیا ترک می کنند یعنی چون لذت ریاست باطل را بیش از لذت اموال و دیگر نعمت های مباح می دانند همه آنها را به خاطر ریاست ترک می کنند. (بحار الانوار 2: 84). به نقل از کتاب معلم راهنما در مکتب تربیتی دو استاد، ص 149