مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » حال روحانی را صالح من می فهمد!

حال روحانی را صالح من می فهمد!

2017-05-14

حدیثی هست که می گوید حفظ دین در آخر الزمان سخت تر از نگه داشتن آتش در دستان است. این حدیث را معلم مدرسه برای فرزندم صالح که دبستانی است خوانده است. چند روز قبل آقا صالح ما به مادرش گفته واقعا راست می گویند که حفظ دین در آخر الزمان سخت است! مادرش سوال کرده چطور؟ گفته وقتی با داداش دعوایم می شود و حرف بد می زند واقعا سخت است که جوابش را ندهم!!!