مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » جمله ای تاریخی از فریدمن

جمله ای تاریخی از فریدمن

2017-05-07

امروز با یک دانش آموخته اقتصاد صحبت می کردم جمله جالبی را در مورد سیاستهای اقتصادی از فریدمن نقل کرده است:‌ سیاست را با نیت هایش نمی سنجند با نتایجش می سنجند