مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » مناظره دوم و برداشتهای متعارض

مناظره دوم و برداشتهای متعارض

2017-05-06

مناظره دوم در حالی پایان یافت که هواداران هر کاندیدا احساس می کنند کاندیدای آنها پیروز این مناظره بوده و رفتار نامزد رقیب غیراخلاقی، جوابهایش غیرمنطقی و پاسخ هایش غیرمربوط به سوالات بوده است. نکته جالب توجه این است که همه در این احساس شریک هستند. این قضیه یادآور یک مثال کلاسیک در روانشناسی اجتماعی است. در یک مسابقه فوتبال (احتمال فوتبال آمریکایی) بین دو تیم دانشگاهی رقیب تنشها بالا گرفت و مسابقه همراه با خشونت زیادی بود. روانشناسان بعد از مسابقه از تماشاچیان سوال کردند که کدام تیم خشونت را شروع کرد و چه کسی بیشتر خشونت ورزید و .... . نکته جالبی که دریافتند این بود که هر تماشاچی پاسخی جانبدارانه به سمت تیم محبوب خود داشت و این امر حتی عمدی نبوده بلکه واقعا احساس می کردند که تیم مقابل بوده که بازی خشن و غیرمنصفانه را شروع کرده است. این پدیده موجب شد تا این نظریه شکل بگیرد که مفروضات و باورها و ارزشهای افراد موجب می شود توجه افراد به واقعیتهای موجود در یک پدیده دچار سوگیری شود و ناخودآگاه به برخی امور سازگار با آن مفروضات و باورها و ارزشها توجه کند و برخی امور دیگر را نادیده بگیرد. این قضیه هم در سطح شخصی، کاری، سیاست داخلی و حتی سیاست خارجی صادق است. برای تفصیل بیشتر این آزمایش بد نیست نیم نگاهی به لینک زیر بیاندازید: http://www.age-of-the-sage.org/psychology/social/hastorf_cantril_saw_game.html تقریبا در همه کتابهای روانشناسی اجتماعی در این زمینه مطالب زیادی هست. با توجه به مقارنت این ایام با نمایشگاه کتاب، کتاب روانشناسی اجتماعی نوشته ارونسون نشر رشد را توصیه می کنم.