مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » بازسازی عراق و نقش اقتصادی سپاه

بازسازی عراق و نقش اقتصادی سپاه

2017-05-06

ما بهترین جوانانمان را در سوریه و عراق از دست دادیم حداقل باید منافع اقتصادی موجود در آنجا را کسب کنیم. من دوست داشتم قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه پروژه تعمیر سد موصل را در دست می گرفت نه ایتالیا. مصلحت سپاه در این است که به جای رقابت با پیمانکاران داخلی در پایتخت، به عرصه هایی وارد شود که بخش خصوصی به دلیل ملاحظات امنیتی اصلا وارد نمی شود چرا که مردم به طور طبیعی نسبت به رقیب اقتصادی خود نگرش منفی پیدا می کنند ولی صلاح بلندمدت کشور این نیست که مردم نسبت به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی خود نگاه منفی داشته باشند.