مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » کتابهای عمدتاً‌ اقتصادی پیشنهادی برای خرید از نمایشگاه کتاب

کتابهای عمدتاً‌ اقتصادی پیشنهادی برای خرید از نمایشگاه کتاب

2017-05-03

 اقتصاد سیاسی

• دموکراسی مقدمه ای بر انتخاب عمومی، گانینگ،‌‌ترجمه حسین ربیعی، انتشارات دنیای اقتصاد • مقدمه ای بر انتخاب عمومی، ایمون باتلر، حسین گرشاسبی و ... ، نشر سارگل • تحلیل اقتصادی سیاست، علی سرزعیم،‌آثار اندیشه‌(نایاب، تنها در کتابفروشی حقوقی انتهای بن بست سمت غرب بازارچه کتاب تهران در میدان انقلاب عرضه می شود) • انتخاب عمومی، دنیس مولر، محسن رنانی و ...، انتشارات علمی • اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان،‌ ، ترجمه جعفر خیرخواهان، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه • ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، عجم اوغلو و رابینسون، ترجمه خیرخواهان و سرزعیم، انتشارات کویر

اقتصاد توسعه

• اقتصاد فقیر، ترجمه مهدی فیضی و جعفر خیرخواهان، دنیای اقتصاد • راه دیگر، دوسوتو، خیرخواهان، نشر نی • توسعه اقتصادی، تودارو اسمیت، وحید محمودی • دولت و توسعه اقتصادی، محمدتقی دلفروز، آگاه • نهادها و توسعه، ترجمه زهرا کریمی و نرگس اکبرپور، انتشارات دانشگاه مازندران • تبهکاران اقتصادی، میگوئل ،ترجمه دکتر قبادی، نگاه معاصر • پیشگامان اقتصاد توسعه، استیگلیتز، نشر نی • نظریه های اقتصادی توسعه، دایانا هانت، نشر نی • دفاع از جهانی شدن، باگواتی،‌ترجمه کرباسیان، انتشارات علمی فرهنگی

اقتصاد رفتاری

• مدیران و چالشهای تصمیم گیری، بیزرمن، ترجمه علی سرزعیم،‌آریاناقلم، (نایاب، ویرایش جدید آن به زودی عرضه می شود) • نابخردیهای پیش بینی پذیر، دن آریلی، • جنبه مثبت بی منطق بودن، دن آریلی،

کتابهای متفرقه قابل توصیه

• فلسفه ای برای زندگی، اروین، • تا خمینی شهر • دام های اجتماعی و مسئله اعتماد، رونشتاین،‌ ترجمه محمد فاضلی، انتشارات آگاه • ابن بطوطه، نوشته محمدعلی موحد، نشر نی • فلسطینی آواره • جهان در سال 2050 • درمان شوپنهاور • عصر تبلیغات، ارونسون، ترجمه دکتر سید امامی، انتشارات سروش • روانشناسی اجتماعی، ارونسون، نشر رشد • چین، نوشته کیسینجر • در محضر علامه طباطبائی، محمد حسین رخشاد • مکتب در فرآیند تکامل،