مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » کتابهای اقتصادی پیشنهادی برای خرید از نمایشگاه کتاب

کتابهای اقتصادی پیشنهادی برای خرید از نمایشگاه کتاب

2017-05-03

کتابهای اقتصادی قابل استفاده برای عموم مردم

• پوپولیسم ایرانی، علی سرزعیم، انتشارات کرگدن • اقتصاد برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه • اقتصاد، داسگوپتا، ترجمه دکتر خیرخواهان، نشر ماهی • تبهکاران اقتصادی، میگوئل ،ترجمه دکتر قبادی، نگاه معاصر • اقتصاد نابهنجاریهای اجتماعی، استیون لویت و دابتر، سعید مشیری،‌نشر نی • دید اقتصادی، پیتر شیف، ترجمه سهند حمزه ای، آریاناقلمٰ‌1394 • ایده های جذاب در گفتگو با بزرگان مالی و اقتصاد، ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، نوید مهر • اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بهمن اموی،

مبانی اقتصاد

اگر کسی بخواهد جدی تر اقتصاد را بخواند و با مبانی اقتصاد آشنا شود کتابهای زیر پیشنهاد می شود. • اقتصاد برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه • بینش اقتصادی برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه • مبانی اقتصاد، مسعود نیلی، نشر نی • مبانی علم اقتصاد، گریگوری منکیو، ترجمه حمید ارباب، نشر نی اقتصاد کلان • اقتصاد برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه • اقتصاد کلان، محمد طبیبیان، تابان خرد • نظریه های اقتصاد کلان، گریگوری منکیو، ترجمه حمید ارباب، نشر نی • راهنمای نوین اقتصاد کلان، اسنودن، ترجمه خلیل عراقی و علی سوری، سمت • مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد، اسنودن، ترجمه پویا جبل عاملی و علی سرزعیم، دنیای اقتصاد

اقتصاد خرد

• بینش اقتصادی برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه • اقتصاد خرد، فرانک، ترجمه ؟؟؟،‌ انتشارات علامه طباطبایی • اقتصاد خرد میانه، هال واریان، ترجمه پورمقیم، نشر نی • کاربرد نظریه بازیها در مدیریت، آدام ام.برند نبرگر- باری جی. نیلباف. مترجم: علی فروزفر. ناشر: انتشارات مبلغان