مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » یادداشت های روزانه وبسایت » نکاتی جالب در باب خدمات حمایت اجتماعی دولت

نکاتی جالب در باب خدمات حمایت اجتماعی دولت

2016-07-27

چند ماه قبل دکتر میدری معاونت رفاه وزارت کار، در مرکز بررسیهای استراتژیک سخنرانی مهمی داشت که نکاتب برجسته آن را می آورم.

 • بوجه رفاهی کشور 95 هزار میلیارد تومان است که شامل آموزش و پرورش نمی شود (در برخی کشورها آموزش و پرورش جزو سرفصل رفاهی است)
 • دولت برای سبد کالا 1700 میلیارد تومان در سال 93 هزینه کرد. به رغم هشدار آقای ربیعی کار انجام شد. در آن مقطع 1400 میلیارد تومان کالا توزیع شد و 300 میلیارد تومان اختلاف بین فروشگاه ها و دولت باقی ماند. فروشگاه ها می گفتند که مرغ ها و تخم مرغ ها ماندند تا خراب شدند. بعدا تبدیل به کارت خرید شد و این مسائل حل شد.
 • از 22 میلیون شاغل حدود 6 میلیون نفر فاقد بیمه هستند و اینها در سالمندی دچار مشکل می شوند/
 • ·505 هزار میلیارد ریال بودجه رفاهی و 400 هزار میلیارد ریال بودجه یارانه رویهم حدود 45% کل بودجه را تشکیل می دهند و از نظر بودجه رفاهی به کل بودجه ایران جزو بالاترین کشورها می شود اما واقعیت این است که حدود نیمی از 505 هزار میلیارد ریال، کمک دولت به بیمه های بازنشستگی است.
 • بودجه دو نهاد رفاهی یعنی بهزیستی و کمیته امداد از این ارقام تنها 40 هزار میلیارد ریال است. 9 میلیون و 800 هزار نفر مشتری کمیته امداد و بهزیستی هستند. سرانه آنها می شود کمتر از ماهی 35 هزار تومان یعنی کمتر از یارانه
 • حدود 420 هزار معلول داریم که 9000 نفر آنها بستری در خانه هستند. حداقل 96 هزار نفر آنها نمی‌توانند کار کندن و باید طبق قانون 40 درصد حقوق به آنها پرداخت شود که می شود 300 هزار تومان. برای اجرای این قانون 650 میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
 • بودجه معلولین تحت پوشش 270 میلیارد تومان است. برای ابزارهای کمکی نظیر ویلچر حدود 320 هزار متقاضی داریم و تنها 85 هزار نفر آنها تامین اعتبار شده اند و برای همین مورد 100 میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
 • با اینکه کشور از نظر زیرساخت، آب، برق، گاز به طور نسبی وضع خوبی دارد اما کماکان روی راه روستایی هزینه می شود در حالیکه باید روی آموزش، ایجاد اشتغال و اموری از این دست هزینه صورت گیرد.
 • فقرو ارائه حمایت های اجتماعی مرتبط باید مسئول داشته باشد/الان شورای عالی رفاه را داریم که مشابه شورای پول و اعتبار است ولی مدتها تعطیل نگه داشته شد/ در آنجا هر گونه یارانه دارو/غذا و امثالهم باید به تصویب برسد.
 • در آلمان و ژاپن شروع حمایتهای اجتماعی برای افزایش کارایی بود اما در آمریکا و انگلیس برای مهار ریسکهای اجتماعی
 • کینز در نامه ای به هایک گفته بود که در دوران رکود دو گزینه پیش روی ما هست: 1) دولت رفاه 2) فاشیسم
 • کینز گفت شکپیر وقتی ظهور کرد که تورم در اروپا بالا بود (او همه نوشته ها را به تراژدی تبدیل نمود)