مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » اقتصاد سیاسی جوامع رانت جو

اقتصاد سیاسی جوامع رانت جو

2015-03-18

این مقاله کلاسیک خانم آن کروگر در شماره 291 بهار 1392 نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی به چاپ رسید.