مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » یک خطای رایج در تلفظ انگلیسی

یک خطای رایج در تلفظ انگلیسی

2018-05-09

برخی کلمات در انگلیسی که وقتی از یک حالت به حالت دیگر در می آیند تلفظ آنها عوض می شود ولی ظاهرا این نکته را خیلیها نمی دانند.

مثلا کلمه stable را همه می دانند که استِیبِل باید بخوانند ولی خیلی ها نمی دانند که stability را باید استِبیلیتی خواند نه استیبیلیتی!

همچنین کلمه relation را همه می دانند که باید ریلِیشِن خواند ولی خیلیها نمی دانند که relative را باید رلِتیو بخوانند و اشتباهاً ریلیتیو! می خوانند!