مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » تجدید حیات اسلام و شکست غرب

تجدید حیات اسلام و شکست غرب

2015-05-03

مقاله خواندنی و ارزشمند اسلام شناس کانادایی جان وال را سالها قبل به توصیه دکتر سید امامی خواندم و ترجمه کردم ولی مدتها کناری افتاده بود تا مجددا آن را بازبینی کردم. خوشبختانه مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 298 زمستان 1393 آن را منتشر نمود