مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » اقتصاد ایران در قرن بیستم

اقتصاد ایران در قرن بیستم

2015-03-18

مقاله اقتصاد ایران در چشم انداز جهانی نوشته دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی است که توسط اینجانب ترجمه و در 16 و 17 اردیبهشت 1388 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد