مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » معرفی انتخاب عمومی

معرفی انتخاب عمومی

2015-03-18

این مقاله یک معرفی جذاب از حوزه انتخاب عمومی است که توسط جین شاو نوشته شده و توسط اینجانب ترجمه و در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد