مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » آینده انتخاب عمومی

آینده انتخاب عمومی

2015-03-18

این مقاله، توسط دنیس مولر استاد نامدار دانشگاه وین در مورد آینده انتخاب عمومی نوشته شده که توسط اینجانب ترجمه و در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد. قبلا از آن در ماهنامه های دنیای اقتصاد چاپ شده بود.