مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات علمی » تحول نقش دولت در اقتصاد

تحول نقش دولت در اقتصاد

2015-05-12

در مقاله پیوست با همکاری دوست خوبم آقای دکتر هداوند استاد حقوق عمومی تحول نقش دولت را مورد بررسی قرار دادیم. این مقاله در فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی متعلق به ریاست جمهوری در سال 1387 شماره 14 منتشر شد