مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » پیرامون استحصال آبهای ژرف

پیرامون استحصال آبهای ژرف

2018-05-09

در مورد طرح استخراج آبهای زیرزمینی تخصصی ندارم و نظری نمی توانم بدهم ولی دریغ است که به یک نکته اشاره نشود. نمی توان برای فرار از اصلاح سازوکارهای اقتصادی به دانش مهندسی متوسل شد. هر چیز جای خود. تا وقتی قیمت گذاری آب و انرژی در کشور اشتباه باشد با مشکلات مدیریت منابع آب و هرز انرژی و آلودگی محیط زیست روبرو خواهیم بود. روشن است که اصلاح این قیمت گذاری کار سختی است ولی گریزناپذیر است. اشتباه است اگر سیاستگذار تصور کند که با شیوه های مهندسی می توان از اتخاذ این تصمیم سخت اجتناب کرد. مثلا قیمت بنزین باید خیلی بالاتر باشد ولی چون کار سختی است تصور می شود که با تولید خودروهایی که مصرف بنزین کمتری دارد (راه حل مهندسی) می شود مسئله را حل کرد. نه برادر نمی شود. با ترافیک چه خواهی کرد؟

یاد خاطره ای از استاد ملکیان افتادم. در محضر استاد صحبت از تخریب محیط زیست به میان آمد و من با رویکرد اقتصادی علت این امر را بیان می‏کردم. استاد در حالی که از تخریب محیط زیست توسط ما ایرانیان اظهار تاسف می‏کرد جمله ای مهم بیان کرد. ایشان گفت آدمیان امروز همان طور که مذهبی‏ها به دین ایمان دارند به قدرت علم برای غلبه بر مشکلات زیست محیطی در آینده باور دارند ولی این باور غلط و بی مبناست.

آری ما آدمیان قمار بدی روی توانایی علم کرده ایم و به دلیل بیش اعتمادی به علم ضررهای هولناکی به محیط زیست وارد کرده ایم و در آینده خود و فرزندانمان باید هزینه این انتخابها را بدهیم.