مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 994

تلگرام نوشته - 994

2017-04-02

متاسفانه امروز 13 به در است و باید منتظر بود که به اسم آشتی با طبیعت، شاهد تخریب وسیع طبیعت باشیم. به خاطر می‏آورم که در اتاق فکر یکی از استانهای محروم شرکت داشتم و بحث به اینجا رسید که جذب گردشگر داخلی می تواند به بهبود وضعیت آن منطقه یاری رساند. یکی از شرکت کنندگان گفت شما نمی دانید که گردشگران داخلی سال قبل با محیط زیست منطقه ما چه کردند. ما ترجیح می دهیم که نیایند و پول خرج نشود تا اینکه چنین بلایی بر سر این منطقه بیاورند. ما شرمنده نسل بعد خواهیم بود که محیط زیست خود را اینچنین آلوده کرده و میراث نامطلوبی را برای آنها باقی می گذاریم. خدا کند باران نگذارد که مردم به دامن طبیعت بروند.