مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 961

تلگرام نوشته - 961

2017-03-21

خوشه چینی: میزگرد لیلاز و قوچانی با نشریه تجارت فردا، ویژه نامه عید (شماره 216) لیلاز: ظرف سالهای 1382 تا 1390 به دلیل تثبیت قیمت ارز به قدری ال سی های واردات ماشین آلات که باز شده زیاد شده و ظرفیت سازی در اقتصاد ایران صورت گرفته که این ظرفیت سازیها شاید تا 20 سال دیگر هم به کار نیایند. ... به عنوان مثال الان قدرت تولید ما در صنعت کاشی و سرامیک سه برابر مصرف سالانه ایران، افغانستان و عراق با هم است. شگفتا! چرا اینطور شده است؟ چون با یوروی 1250 تومان به افراد اجازه گشایش اعتبار داده اند که برود کارخانه بیاورد. کارخانه یک میلیون یورویی را سه میلیون یورو ال سی باز کرده اند، یک میلیونش را طرف در ایتالیا خورده، یک میلیون ماشین آلات آورده اند و یک میلیون هم طرف ایرانی در آن پس انداز کرده و در نتیجه کارخانه را رها کرده برای اینکه مجانی تمام شده است. ما الان چهار برابر مصرف ایران ظرفیت تولید ماکارونی داریم. دو برابر ظرفیت مصرف ایران، ظرفیت تولید لبنیات داریم. چندین برابر مصرف ایران ظرفیت تولید فرش ماشینی داریم، ..... اگر به ماشین آلات نصب شده نگاه کنید، به دلیل سیاست های غلط ارزی و تثبیت و سرکوب نرخ ارز به مدت بیش از 10 سال با اتکا به درآمد نفت، ایران به گورستان ماشین آلات تبدیل شده است. نه روحانی و نه هیچ کس دیگری نمی تواند به این زودی اینها را فعال کند چون اساساً چنین ظرفیتی برای مصرف وجود ندارد. بیشتر این کارخانه ها و تاسیسات را اصلا برای تولید نیاورده اند بلکه آورده اند تا ارز آن را از دولت با دلار رسمی و ریالش را از بانک بگیرند و هیچ کدام را هم پس ندهند.... ماشین آلات و زمین شان در (رهن) بانک است و اینها هم همه پول ها را برداشته اند و خانه و زمین در کشورهای خارجی خریده اند. به جد می گویم گاه فاسدتر از بخش دولتی هم داریم. قوچانی: در سالهای قبل آنقدر درباره دمکراسی و آزادی صحبت کرده ایم که از اینکه دولت باید واقعاً دولت باشد غافل شده ایم.... مساله این است که همه علیه دولت حرف می زنند البته دولت باید نقد شود و هیچ ایرادی هم ندارد ولی این نقدها چنان شدید شده که تقریباً در ایران داریم به یک وضعیت بی دولتی می رسیم. خاطره من (سرزعیم): زمانی که آقای حجاریان هنوز ترور نشده بود در یک ارائه می گفت که روشنفکران تنها روی توزیع قدرت تمرکز دارند اما باید قدرتی در ظرف دولت شکل بگیرد که بعد توزیع شود. تضعیف دولت یعنی جمع نشدن قدرت در ظرف دولت. آن زمان ایشان این امر را خیلی خطرناک می دانست ولی جالب است که نتوانست این مفهوم را به اصلاح طلبان برساند. حالا بعد از 20 سال تازه جوانه این فکر را در سخنان قوچانی می بینیم. https://telegram.me/ali_sarzaeem