مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 960

تلگرام نوشته - 960

2017-03-19

عیدانه 1396-توافق روی تنبلی یا تلاش با یکی از همکارانم صحبت می‏کردم و طبق معمول حرف به این جا رسید که ببین چقدر پیشرفت شغلی به روابط گره خورده و همه چیز رابطه و شبکه سازی شده است .... . به او گفتم درست اما از این حرف چه نتیجه ای باید گرفت؟ یک نتیجه این است که ناامید و سرخورده شویم و هرجا می رسیم بذر یاس و ناامیدی را در روح دیگران پراکنده کنیم. یک نتیجه دیگر این است که خود به جرگه روابط بازان بپیوندیم و جزو تشدیدکنندگان این وضع شویم تا شاید ما هم در این شرایط جزو برندگان باشیم. یک نتیجه دیگری که می توان گرفت این است که پس من تلاشم را چنان افزون می کنم که اختلاف کارایی ام ضعف روابط را جبران کند و حتی در این شرایط مرا به حقم برساند! از تحلیل وضع موجود می توان به این گزینه رسید که به خود بقبولانیم که باید تلاش بیشتری کنیم و با تلاش بیشتر ناامیدی و مشکلات را عقب بزنیم؛ اما گمان می کنم که جامعه ما روی نتیجه اول تمرکز و توافق (coordinate) کرده است یعنی جامعه به این نتیجه رسیده که حال چون رابطه و پارتی بازی رواج دارد پس چرا تلاش کنیم؟ در نتیجه خیلی ها گزینه تنبلی را انتخاب کرده اند و تنبلی را با استناد به وضع موجود توجیه می کنند. وقتی صادقانه و صمیمانه با افراد صحبت می کنی، اقرار می کنند که می خواهند تنبلی خود را به این وسیله توجیه کنند. تردیدی نیست که مشکلات هستند و باید حلشان کرد ولی مراقب باشیم که این مشکلات توجیه کننده تنبلی مان نشود. ما ایرانی ها استعداد عجیبی در توجیه کردن کم کاریهایمان داریم و آن را با ادبیات غنی که به ارث برده ایم توجیه می کنیم. اصلاح در سطح کلان درست و ضروری است و در جای خود باید به آن پرداخت اما در سطح خرد پیشنهاد می کنم که بیاییم در این پاییز ناامیدی که بر روح و روان ما ایرانیان حاکم شده گزینه تلاش را ترویج کنیم و بذر سخت کوشی و کوشش را پراکنده کنیم. شاید اینگونه بهار بیاید ولی اگر در گفتگوهای روزمره و دیدارهای دوستانه و خانوادگی تخم علف های هرز ناامیدی و یاس را منتقل کنیم به رغم گذر فصول طبیعی در خزان تلخکامی باقی خواهیم ماند. بیایید با نوشدن طبیعت، عهد ما نوشدن شیوه مقابله فردی و جمعی ما با مشکلات، سختی ها و تلخکامی ها باشد. توافق روی تلاش، تعادل بهتری از توافق روی تنبلی است. بیاییم برای رسیدن به توافق بر روی تلاش و حاکم شدن تعادل بهتر در جامعه، همدیگر را به سخت کوششی و امیدداشتن ترغیب کنیم «و تواصو بالحق و تواصو بالصبر». مگر وعده خداوند را باور نداریم که ان مع العسر یسرا؟ همانا گشایش و آسانی قرین سختی است! فان مع العسر یسرا پس همانا گشایش و آسانی قرین سختی است! سال جدید بر شما مبارک باشد https://telegram.me/ali_sarzaeem