مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 952

تلگرام نوشته - 952

2017-03-16

رتبه بندی اساتید اقتصاد ایرانی بر اساس میزان استناد به مقالات علمی را احتمالا دیده اید من که به دلیل فقر علمی فعلا غایب آن لیست هستم ولی سایت دارایان -که مهمترین سایت مرجع اقتصادی است- یک رتبه بندی هم بر حسب اثرگذاری رسانه ای منتشر کرده که ملاک آن میزان جستجو اسم افراد است. در آن لیست 18 ام هستم. برای من معنی آن این است که توانسته ام به سهم خود همان قدر دانش کمی که دارم را به زبان همه فهم عرضه کنم. خدا را شکر. شاید بخشی از زکات این آموخته ها را داده باشم. دکتر رنانی البته در صدر هستند. http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/13966