مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 943

تلگرام نوشته - 943

2017-03-13

R POURNOSRAT: سلام جناب دکتر سرزعیم از شما بخاطر کتاب خوب "اقتصاد برای همه" تشکر می کنم. مطالعه این کتاب انگیزه ای شد تا کتاب " بینش اقتصادی برای همه" را تهیه کنم. بی شک آشنایی تحصیلکردگان در سایر رشته ها و همچنین مردم با مفاهیم اقتصادی به درک صحیح آنها از شرایط اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. درخواستی هم از شما دارم که در صورت امکان تحلیل خود را در خصوص نامه سرگشاده اخیر ۴۰ پژوهشگر اقتصاد به رییس جمهور را بیان فرمایید. با تشکر