مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 928

تلگرام نوشته - 928

2017-03-07

خوشه چینی: تله هایی در برابر اخلاقی زیستن استاد ملکیان امروز سه شنبه 17 اسفند در جمع فعالان اقتصادی در مورد اخلاق کسب و کار صحبت کردند. https://t.me/mostafamalekian/3487 و بخشی از صحبت ایشان ناظر به تله ها و فریبهایی است که افراد از طریق آن می خواهند اخلاقی زیستن را دور بزنند و وجدان خود را فریب دهند. 1) اگر طبق ضوابط قانونی عمل کنیم به این معنی نیست که اخلاقی عمل کرده ایم. دو نفر اختلاف داشتند و پیامبر فهمید که حق با اولی است و شواهد موجود به نفع دومی بود. پیامبر طبق شواهد به دومی رای داد گرچه می دانست حق با اولی است. دومی در دلش گفت پولی که به جیب زده حلال شده چون به دستور پیامبر بوده است. پیامبر فهمید و گفت انا احکم علی الظواهر و الله مسیطر علی السرائر و بعد گفت من در مشتت تکه ای آتش می بینم که به خانه می بری 2) عمل طبق ضوابط فقهی نیز به معنی عمل اخلاقی نیست. اگرچه بسیاری از احکام فقهی با عمل اخلاقی انطباق دارد ولی لزوماً در همه موارد اینگونه نیست. 3) رعایت عرف هم به معنی اخلاقی عمل کردن نیست و مجوزی برای نفی رفتار اخلاقی نیست. خیلی ها با رفتار خود عرف را فاسد می کنند و این عرف در آینده ملاک عمل بسیاری دیگر می شود. 4) اگر طرف مقابل به معامله ای رضا داده لزوماً به معنای اخلاقی بودن معامله نیست زیرا ممکن است رضایت ناشی از اضطرار یا انحصار یا ناگزیربودن باشد ولی خود فروشنده می فهمد که عمل اخلاقی چیز دیگری است. 5) مصالحه نیز به معنای اخلاقی بودن نیست. در مصالحه می گویند شما یک قدر گذشت کن و به دیگری هم می گویند شما هم قدری گذشت کن تا قضیه جمع شود. جمع شدن قضیه به معنی اخلاقی شدن حل و فصل مسئله نیست. 6) انطباق عمل با افکار عمومی نیز به معنای اخلاقی بودن نیست زیرا افکار عمومی از پشت صحنه یک مسئله بی خبر است و ممکن است افراد به دلیل این عدم اطلاع سکوت کنند. https://telegram.me/ali_sarzaeem