مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 923

تلگرام نوشته - 923

2017-03-06

تفاوت اروپا و آمریکا در فرهنگ یکی از نکات جالب تفاوت اروپا و آمریکا در فرهنگ است. در آمریکا خانواده اهمیت زیادی دارد ولی در اروپا این جایگاه نیست. در اروپا خیلی از رفتارهای جنسی آشکار در عرصه عمومی قبحی ندارد و رایج است ولی در آمریکا ظاهرا اینگونه نیست. در آمریکا مذهب جایگاه مهمی دارد و به قول کسی عملاً غیرممکن است رئیس جمهور آمریکا رسماً لامذهب باشد ولی در اروپا مذهبی بودن یا نبودن سیاستمدار اهمیتی ندارد. یک نمونه آن اتفاقی است که اخیراً رخ داده. در اولین سخنرانی ترامپ در مجلس آمریکا، دخترش حضور داشته ولی رسانه های آمریکا به نحوه پوشش او ایراد گرفته اند. جالب است که این پوشش در اروپا در مراسم رسمی اصلا عجیب و غیرعادی و جلف تلقی نمی‏شود. پیوندهای زیر نمونه گویایی از واکنش به لباس اوست: https://www.yahoo.com/celebrity/ivankas-dress-trumps-speech-draws-180905603.html http://lifestyle.one/grazia/celebrity/news/ivanka-trump-roland-mouret-dress-criticism/ https://startsat60.com/trending/news/ivanka-trumps-dress-deemed-inappropriate-for-presidents-address https://telegram.me/ali_sarzaeem