مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 922

تلگرام نوشته - 922

2017-03-06

گزارشی از سمینار آب و زندگی هفته قبل که برای همایش دولت پژوهی به دانشگاه فردوسی مشهد رفته بودم متوجه شدم که همایش آب و زندگی هم از بعد از ظهر برگزار می شود و اینگونه شد که توفیق شرکت در آن را یافتم و خلاصه ای از آن چه آقای کلانتری عنوان کرد را تقدیم می کنم. • قبل از وزیر شدن ایشان میزان برداشت غیرقانونی آب، 250 میلیون متر مکعب بوده ولی هنگام پایان کار ایشان 1400 میلیون مترمکعب شده بود. ایشان تصریح می کرد که با توجه به پایان جنگ و بازگشت رزمندگان که بخش بزرگی از آنها کشاورز بودند فشار برای این امر افزایش یافته بود. هم اینک برداشت غیرمجاز به 20000 میلیون مترمکعب رسیده است. • نسل فعلی خودخواه ترین نسل تاریخ ایران است زیرا جمع آب های زیرزمینی که در خلال سالها ایجاد شده 500 میلیارد مترمکعب است که از این میزان 300 میلیارد مترمکعب شور است و تنها 200 میلیارد مترمکعب قابل استفاده است. نسل ما 170 میلیارد مترمکعب از آن را برداشت کرده و برای همه نسل های بعد تنها 30 میلیارد مترمکعب باقی گذاشته است. • راندمان کشاورزی از 27 درصد به 38 درصد رسیده است و هنوز به 1 کیلو میوه در مقابل 1 مترمکعب آب نرسیده است. • طبق استانداردهای رایج، هیچ کشوری حق ندارد بیش از 40 درصد منابع تجدیدپذیر خود را استفاده کند و تنها 6 کشور از جمله ما از این امر تخطی کرده ایم. در ایران 88 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر داریم ولی بهره برداری ما 97 میلیارد مترمکعب بوده است. • متاسفانه با مصوبه اخیر مجلس در رابطه با برنامه ششم 36 میلیارد مترمکعب دیگر باید مصرف شود نکته جالب سمینار این بود که سخنران اول جلسه-که رئیس دانشکده مهندسی آب هستند- اعتقاد داشت که به خاطر بحران آب نباید کشاورزی تضعیف شود. با توجه به تخصص ایشان که اقتصاد کشاورزی است به زودی از ایشان توضیحات بیشتری را در این زمینه سوال خواهم کرد و استدلالهایشان را خواهم نوشت. با توجه به صحبت مختصرشان فکر می کنم دو نکته مدنظرشان بود. یکی امنیت غذایی و فشار ارزی ناشی از واردات محصولات غذایی و دیگری پایین بودن بهره وری آب به خاطر ضعف سرمایه گذاری نکته دیگر هم این بود که کشاورزان هم معتقد بودند که به جای طرح های عجیب غریب انتقال آب خزر و یا خلیج فارس، چرا دولت هزینه مذکور را به کشاورزان نمی دهد تا آب کشاورزی را از آنها خریداری کند؟ مساله ای که نفهمیدم حضور معاونت شهرداری مشهد بود که می گفت زمین های چمن را در شهر افزایش داده اند. در شرایطی که در کالیفرنیا به خاطر کمبود آب، کاشت چمن ممنوع شد و چمن های موجود خشکانده شد، با چه منطقی شهرداری مشهد به افزایش کاشت چمن اقدام کرده است. فرصت نشد که بعد از سمینار این نکته را از ایشان سوال کنم. روشن است که زندگی بخش بزرگی از جامعه با کشاورزی گره خورده ولی بحران آب به مرحله خیلی خیلی خطرناکی رسیده است. به قول یکی از سخنرانها، راه حل ها هرچه می خواهد باشد، باشد ولی حتما عدم استفاده بیشتر از آب شرط قطعی هر راه حل درستی است. https://telegram.me/ali_sarzaeem