مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 908

تلگرام نوشته - 908

2017-03-04

آیا وزیر بهداشت مقصر است؟ در حادثه پیش آمده در شهر بدره، من حق را به وزیر بهداشت می‏دهم. اگرچه فحش دادن اشکال است ولی در مقایسه با خطای فرماندار مذکور، خطای کوچکتری است. طلب تاسیس یک دانشگاه علوم پزشکی و یک بیمارستان تخصصی و یک مرکز سی تی اسکن در شهری با جمعیت 4000 نفر نشان از عدم آگاهی از حداقل مفاهیم لازم برای حکمرانی دارد. آیا صلاح کشور است که منابع خود را اینگونه تلف کند که در شهری چهار هزار نفری امکانات تخصصی ببرد؟ من اگرچه با خیلی از اقدامات آقای وزیر بهداشت مخالفم ولی در این مورد حق می‏دهم که عصبانی شود. تا وقتی که ما نسبت به ریال ریال اموال شخصی مان حساسیت داریم ولی نسبت به تضییع بودجه عمومی حساسیت لازم را نداریم اوضاعمان به سامان نخواهد شد. https://telegram.me/ali_sarzaeem