مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 903

تلگرام نوشته - 903

2017-03-02

هواپیمای جنگی و هواپیمای مسافری دقت کردید که چندی پیش رسانه های اصولگرا چه غوغایی بر سر خرید هواپیمای مسافری نو به راه انداختند و ذهن جامعه و بخشهایی از حکومت را نسبت به این اقدام درست مشوش کردند؟ امروز اخبار خرید هواپیمای جنگی منتشر شد ولی هیچ کدام نه تنها موضع نمی گیرند بلکه با افتخار آن را بیان می دارند. ادعاهایی که مبنی بر لزوم ساخت داخل هواپیمای مسافری – به اشتباه- مطرح می شد در مورد هواپیمای جنگی با اولویت بیشتری قابل طرح است ولی همه سکوت کردند. من مخالف خرید هواپیمای جنگی نیستم و اتفاقا اعتقاد دارم باید عقب ماندگی صنعت هوایی چه در بخش مسافری و چه در بخش جنگی جبران شود تا امارات و عربستان جلوبودن خود را به رخ ما نکشند ولی با استانداردهای دوگانه افراد در قضاوت مشکل دارم و آن را بر نمی تابم. آیا این تفاوت در قضاوت به دلیل منافع متفاوت و متعارض با منافع عمومی نیست؟ https://telegram.me/ali_sarzaeem