مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 879

تلگرام نوشته - 879

2017-02-23

دوره بلوغ-1 در مدرسه پسرم جلسه ای برای والدین با سخنرانی آقای اختیاری در مورد دوره بلوغ گذاشتند که چند نکته از جلسه اول را تقدیم می کنم. جلسه دوم چند ماه بعد خواهد بود. - در دو دوره سرعت تغییر زیاد است: 1) نوزادی و 2) بلوغ - اشتباهات در دوره نوزادی عوارض جسمی و در دوره بلوغ آسیب روانی به دنبال دارد. - کتابی با عنوان «تربیت آسیب زا» نوشته دکتر عبدالعظیم کریمی است که اشتباهات متداول را بیان کرده است. - اولین اشتباه متداول در مورد بلوغ این است که بلوغ را بحران بدانیم و چون بحران تلقی کنیم با آن مقابله کرد و حتی به خشونت متوسل شد. - تغییر سلایق و علایق جزو ویژگی های دوران بلوغ است. در عین رسمیت شناختن آن، انفعال هم صحیح نیست یعنی صحیح نیست وقتی می بینیم که فرزند پرخاشجو شده هیچ چی نگوییم چون دوره بلوغ است. همچنین صحیح نیست به بهانه بلوغ به او آزادی بی حد و حصر داد - به بلوغ نگاه منفی نداشته باشیم. فرزندان در این مقطع بیش از زمان های دیگر فکر می کنند. آنها چون احساس شخصیت می کنند بیشتر به حریم خصوصی خود اهمیت می دهند. دقیقا چون احساس بزرگ شدن می کنند بیشتر در جمع بزرگسالان حاضر می شوند. - سید بن طاوس در کتاب فانوس که توصیه ای نامه ای به فرزندش است به او توصیه می کند به زمان بالغ شدن اهمیت دهد و آن را یک اتفاق مهم بشمارد و گرامی بدارد چرا که فرد لایق مخاطب قرارگرفتن خداوند شده است. - بلوغ را یک زمان خاص ندانیم بلکه یک دوره زمانی است. بلوغ از 9 سال تا 18 سالگی است. - کتاب پسران نوجوان نوشته مایکل گوریان از انتشارات نقش و نگار قابل توصیه است. https://telegram.me/ali_sarzaeem