مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 877

تلگرام نوشته - 877

2017-02-22

محوبیت جویی و درمان آن یک نوبت خدمت استاد ملکیان بحث محبوبیت جویی پیش آمد ایشان چهار اشکال برای آن مطرح کردند که شاید برای شما هم جالب باشد: 1- وقتی کسی دنبال محبوبیت است خیلی احتمال دارد که برای حفظ محبوبیت اخلاق را زیر پا گذارد. مثلا در یک جلسه عمومی چند سوال از او می شود که پاسخ آنها را نمی داند ولی اگر بگوید جواب هیچ کدام را نمی دانم به محبوبیتش شدیدا آسیب وارد می شود ولی اخلاقا باید همین پاسخ را بدهد 2- این خصلت موجب می شود تا فرد بیشتر به نمود خود توجه کند تا بود خود. یعنی فرد پولش را صرف لوازم آرایشی و تزیینی کند تا اینکه صرف درمان سرطان خود کند 3- کسی که محبوبیت جو می شود دایما فاکتور قدردانی و اقبال عمومی از کارها و گفته ها و اقداماتش را مفروض می گیرد و اگر زمانی این اقبال مورد انتظار را نبیند از مردم دلگیر می شود و کینه مردم را به دل می گیرد 4- اشکال چهارم این است که معمولا از یک سنی به بعد نورافکن جامعه از فرد برداشته می شود. حال کسی که به محبوبیت و مورد توجه بودن عادت کرده در آن مقطع زمانی دچار مشکلات روانی سخت می شود چرا که نمی تواند این وضعیت را تحمل کند از پیامبر هم نقل شده که این سخت ترین و آخرین چیزی است که یک مومن از دست آن می تواند رها شود حال برای مقابله با محبوبیت جویی چه باید کرد؟ 1- توجه داشت که اقبال مردم امری ناپایدار است زیرا مهار آن در دست خود فرد نیست بلکه در دست مردم است و نمی توان همه را راضی کرد و نمی توان مطمئن بود که می توان فهمید مردم از چه چیز و چه اقدام یا گفته ای خوششان خواهد آمد. اگر به جای آن فرد به رضایت درونی فکر کند به نتیجه بهتری خواهد ریسید. 2- همچنین شخص توجه کند که محبوبیت حتی وقتی که حاصل نیز می شود بدون هزینه نبوده است. هزینه آن نپرداختن به خود و کسب رضایت درونی و تلاش برای راضی کردن دیگران است. 3- سومی الان یادم نمی آید آنگاه سوال کردم آن رضایت درونی چطور حاصل می شود. ایشان پاسخ دادند که راه حل سخت و پیچیده ای دارد ولی چند اصل کلی دارد: 1- فرد به آنچه که به آن رسیده عمل کند 2- شغلی را پیشه کند که از انجام آن لذت ببرد نه اینکه کار را برای منافع آن یعنی دستمزد آن انجام دهد. 3- مورد سوم را هم فراموش کردم هر وقت هر دو موردی که فراموش کردم را به یاد آورم این پست را تکمیل می کنم و مجددا می گذارم https://telegram.me/ali_sarzaeem