مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 872

تلگرام نوشته - 872

2017-02-21

نکات مکمل من در مورد احزاب همیشه فعالیت سیاسی وجود خواهد داشت زیرا طلب قدرت جزو انگیزه های طبیعی انسان است و قابل انکار نیست. البته در اول انقلاب این انگیزه انکار شد و در پشت نقاب خدمت قرار گرفت کمااینکه انگیزه ثروت جویی تخطئه می‏شد و به فعالان کسب و کار سرمایه داران زالو صفت گفته می شد. در دهه هفتاد بود که ثروت جویی دیگر قبحش از بین رفت و انگیزه مشروعی قلمداد شد چرا که این برداشت ایجاد شد که اگر کسب ثروت از راه درست باشد منافع جامعه را نیز محقق خواهد کرد. در دهه هشتاد نیز انگیزه کسب قدرت به رسمیت شناخته شد و قدرت جویی دیگر انکار نمی‏شد. همیشه احزاب وجود خواهند داشت و تا وقتی که دولت مدرن هست احزاب نیز وجود خواهند داشت. دلیل این امر بر اساس کتاب درک دمکراسی – که توسط دکتر رنانی به خوبی ترجمه شده و فایل کامل آن در سایت ایشان برای دانلود قرارداده شده- خصوصیت اقتصاد مقیاس در فعالیت سیاسی است. معنی این حرف این است که هزینه رقابت سیاسی برای یک فرد که تنها وارد شود بالاست ولی اگر لیستی و دسته جمعی وارد شوند کاهش می یابد. و اگر فرد بخواهد پیوسته در این بازی بماند فعالیت حزبی هزینه آن را به شدت کم می کند. یک سوال مهم این است که چرا حکومت ما نامزدهای مستقل را به نامزدهای حزبی ترجیح می دهد؟ این مثل این می ماند که سیاستگذار بسازبفروشهای تنها را به شرکتهای عمرانی ترجیح دهد یا دست فروشان را به مغازه داران ترجیح دهد. بخشی از جواب به تجربه حکومت از درگیریهای اول انقلاب بر می گردد که برخی احزاب زمینه برخوردهای مسلحانه را فراهم کردند و این سوءسابقه حکومت را به کلی از این امر زده کرد. تجربه دوم خرداد تا بسته شدن مطبوعات هم تجربه مثبتی برای حاکمیت نبود. بخشی از جواب هم به این بر می گردد که بخشی از احزاب موجود در چینش فعلی منتفع هستند و ترجیح می دهند تا با افراد مستقل و تنها مواجه باشند تا فردی که حمایت حزبی را در پشت سر خود دارد. روشن است که کنترل فرد اول به مراتب راحت تر خواهد بود. نهایتاً اینکه نظام انتخاباتی تشویق یا تنبیه کننده فعالیت حزبی است. وقتی نظام انتخاباتی اکثریتی و ریاستی باشد این امر مشوق قطبی شدن و جبهه ای شدن فعالیت هاست و خیلی مشوق حزب نیست ولی اگر نظام انتخاباتی تناسبی و پارلمانی باشد احزاب تقویت خواهند شد. https://telegram.me/ali_sarzaeem