مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 869

تلگرام نوشته - 869

2017-02-21

گزیده ای از سخنرانی دکتر داوود فیرحی با عنوان حکمرانی حزبی-1 بیش از صد سال است که مشروطه ایجاد شده ولی بین نهاد انتخابات و نهاد حزب رابطه ارگانیک برقرار نشده است داشتن حزب لزوماً به معنی حکمرانی حزبی نیست. حکمرانی حزبی وقتی میسر است که رابطه قانونی بین احزاب برقرار شود قانون اساسی در اصل 26 حزب را به رسمیت شناخته ولی در اصول مربوط به انتخابات اصلا اسمی از حزب نیاورده است در علوم سیاسی این فرض هست که حزب دو قلوی انتخابات است و اگر این رابطه نباشد حزب به هیئت‌ها و محفلهای خاص تبدیل می‌شود. اگر حزب به انتخابات پیوند نخورد انتخابات امری پوپولیستی خواهد شد یا امری تشریفاتی. همین عدم پیوند احزاب و انتخابات یکی از دلایل بالا گرفتن تعارضات بعد از انتخابات است به جای اینکه انتخابات سازوکار کاهش تعارض باشد. اولین قانون مشروطه انجمنی بود و حزبی نبود قانون احزاب ایران: قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب ربیع الثانی 1325 ه ق/1287 ه ش- قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب سال 60- قانون نحوه فعالیت احزاب مصوب 22/8/95 اولین مشکل این قوانین این است که حزب را مطرح کرده ولی جایگاه حزب در حکمرانی به رسمیت شناخته نشده است یعی حزب فقط برای کسب قدرت تعریف شده نه برای اداره کشور https://telegram.me/ali_sarzaeem