مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 857

تلگرام نوشته - 857

2017-02-19

چکیده سخنرانی دکتر میدری پیرامون اقتصاد سیاسی طرح تحول سلامت-1 چندی پیش دکتر میدری در اندیشکده حاکمیت یک سخنرانی کوتاه پیرامون طرح تحول سلامت داشت که خیلی خوب و جالب بود ولی بسیار پرده پوشی کرد و خیلی چیزها را نگفت و گذر کرد. نکات جالب نیمه اول آن را که نوشتم به شرح زیر تقدیم می‏کنم: • بخش سلامت به دلیل شکست بازار دولت باید کاملاً مداخله داشته باشد. • یک دلیل شکست بازار عدم تقارن اطلاعاتی شدید پزشک و بیمار است که می‌تواند زمینه سوءاستفاده پزشک را فراهم کند. • یک دلیل شکست بازار رفتار غیرعقلایی بیماران است. مردم عقلانی می‌دانند که باید ورزش کنند و پیوسته تست سلامت دهند ولی این کار را انجام نمی‌دهند. می‌دانند که باید واکسن به فرزندان بزنند وگرنه بیماریهای بزرگ سراغ آنها خواهد رفت ولی این کار را نمی‌کنند. • یک دلیل شکست بازار تنوع کیفیت خدمات است و چون خدمات قائم به پزشک است درمان ماهیت خاص unique پیدا می‌کند. افراد که مریض سخت می‌شوند ترس زیادی پیدا می‌کنند و ممکن است خیلی بیش از مقدار مورد نیاز پول دهند و راه را برای بهره‌برداری پزشک از این ترس باز کنند. • یک دلیل شکست بازار این است که برای برخی بیماریها بخش خصوصی انگیزه ورود ندارد مثل بیماریهای واگیردار • نکته بعدی این است که سرانه هزینه درمان در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است و در عین حال شاخص های سلامت تابعی از این هزینه درمان نیست یعنی کارایی سیستم درمانی بسیار مهم است • فرانسه بسیار کمتر از آمریکا هم به لحاظ سهم از جی دی پی و هم به لحاظ سرانه در درمان هزینه می کند ولی رتبه اول را به لحاظ شاخص های سلامت دارد ولی آمریکا رتبه 31 را دارد. ایران حدود 90 • برای سال 1396 بودجه بخش درمان 58 هزار میلیارد تومان است که با توجه به بودجه 330، می شود حدود 12 درصد. سهم دولت از هزینه های درمانی نیز تفاوت زیادی دارد. در آمریکا حدود 50 درصد است ولی در فرانسه 78 درصد. ظاهرا ایران از برزیل هم در کارایی هزینه درمان ناموفق تر است. • تفاوت کارایی سیستمهای درمانی تابعی از توفیق نظام درمان در حل تعارضهای منافع در این بخش است. • یک تعارض منافع بین پزشک عمومی و پزشک متخصص است که اولی با روشهای کم هزینه و دومی با روشهای پرهزینه درمان انجام می دهد • یک تعارض بین بهورز و پزشک عمومی است که نوعی تضاد بین پیشگیری و درمان است • یک تعارض بین صنعت دارو و پزشکان است • یک تعارض بین ماماها و پزشکان زنان و زایمان است. اصل زایمان را ماماها انجام می‌دهند و پزشکان زنان و زایمان فقط در مواقع اضطرار وارد می‌شوند ولی پول اصلی را متخصصان زنان و زایمان می‌گیرند. درآمد ماماها بین 3 تا 5 میلیون است ولی متخصص زنان و زایمان به ازای هر زایمان مثلا 1 میلیون تومان می‌گیرد و در ماه صد و گاه دویست زایمان انجام می‌دهد. • زایمان سزارین در ایران خیلی زیاد است بیش از 50 درصد ولی در هلند حدود 15 درصد. سزارین تبعات زیادی برای بچه و مادر دارد و احتمال ابتلای بچه به برخی بیماریها را افزایش می‌دهد. برای حل این مسئله هزینه زایمان طبیعی برای بیمار صفر و دستمزد پزشکان برای آن را یک و نیم میلیون کرده اند ولی این سیاستها تغییر رفتار محسوس ایجاد نکرده و نرخ را تنها 3 درصد کاهش داده است. https://telegram.me/ali_sarzaeem