مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 853

تلگرام نوشته - 853

2017-02-16

خوشه چینی: خلاصه سخنرانی پرستش و بندگی نکات مهم سخنرانی پرستش و بندگی ارائه شده توسط دکتر سروش که در سی دی بوی خدا عرضه شده به شرح زیر است: • در دین مفهوم عبد صالح داریم که با مفهوم شهروند خوب تفاوت زیاد دارد. • عبد به معنی برده است که امروز تعبیر بنده را به جای آن استفاده می کنیم. در انگلیسی هم به جای آن servant می گویند نه slave • در شاهنامه از پرستنده زیاد استفاده شده که معنی خادم است و پرستار یعنی خادمه. پرستار در ادبیات قدیمی ایران به معنی کنیز هم هست • اقبال از نخستین کسانی بود که گفت نباید رابطه انسان و خدا را طوری تعریف کرد که انسان با بندگی صفر و ذلیل شود بلکه باید گفت که انسان با بندگی بزرگ و عزیز می شود! • پرستش دو چیز برای آدمی به ارمغان می آورد: اختیار و خلاقیت • اکثر ما گرفتار زنجیرهای درونی و بیرونی هستیم اما عبادت ما را از آنها رها می کند و احساس اختیار می کنیم. • کسی آمد به دفترم و گفت معنی جمله امام حسین که ان لم تکن لکم دینا فکونو احرارا را چرا ترجمه می کنید اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید؟ این حداقل از کجا آمده؟ من فکر کردم دیدم درست می گوید معنای جمله این است که دینداری معادل آزادگی است! • عبادت و عشق، ترس را به کلی زایل می سازد • دعاها با ستایش شروع می شود چون وقتی که آدمی موجودی زیبا می بیند خوشش می آید که او را ستایش کند. • مولوی می‌گوید موش از گربه می ترسد ولی از شیر نمی‌ترسد و بعد می‌گوید که موش هنوز به آن سطح درک و فهم جایگاه شیر نرسیده تا از آن بترسد و به همین دلیل از گربه بیش از شیر می‌ترسد. حکایت ما بندگان هم همین است. چون خدا را نمی شناسیم به راحتی گناه می کنیم. « گربه باشد شحنه هر موش‌خو/موش که بود تا ز شیران ترسد او» • دعاهای ما معمولا برای خواستن خویشتن یا دفع یک ضرر به ماست. همه را برای خودمان می خواهیم. این کار مجاز است اما واقعا شرک است! شرک مجاز! یعنی خدا را برای خود خواستن. بالاتر از این مرتبه آنقدر رفیع است که تکلیف نشده است. از مردم تکلیف خواسته اند و عاشقی نخواسته اند. • مولوی می گوید که خوراک چشم نور است یعنی نور الهی. چون خوری یکبار از ماکول نور / خاک ریزی بر سر نان و تنور. • بر ملولان این مکرر کردن است/ نزد من قند مکرر خوردن است • در قرآن هست لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یعنی هرکس ببیند به چه دلبستگی دارد تا از آن بگسلد. • عشق و ایمان آدمی را سیر می‌کنند و حالت طمع را حذف می کنند چون اصل عبادت برای این است که آدمی وصل به دریا شود. • پیامبر در سجده های خود دعا می کرده که سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فوادی یعنی جسم من و خیال من سجده ات می کنند و قلب من به تو ایمان می آورد. • عارف معروف مرحوم ملکی تبریزی در کتاب خود به فرزندش اقسام عبادات را سفارش می کند ولی خیلی جاها قید می‌گذارد که اگر اهل تفکر نیستی به این کارها مشغول شو یعنی تفکر خود عبادتی است برتر از مناسک متعارف. هر کس باید عبادتی متناسب با شخصیت خود داشته باشد. روایتی هم هست که پیامبر به امام علی می گوید: اذا تقرب الناس الی خالقهم به انواع البر فتقرب انت به انواع العقل • قرآن می گوید که به نیکی نمی رسد مگر آنکه از آنچه دلبسته آن هستید بگذرید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون • امام علی در نهج البلاغه می گوید: خذوا من اجسادکم و جودوا بها علی انفسکم و لاتبخلوا بها عنها • خود قرآن متقین را چنین توصیف می کند: یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون • مولوی هم می گوید: اینقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن/ ذکر آرد فکر را در اهتزاز-ذکر را خورشید آن افسرده ساز • ادیان منبع سه چیزند: معرفت، هویت و نجات. حقایقی را به ما می آموزند. به ما هویت می دهند و راه رستگاری را نشان می دهند. در هویت عمل خیلی مهم است مثل حج. https://telegram.me/ali_sarzaeem