مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 85

تلگرام نوشته - 85

2016-04-10

گزیده از مصاحبه روث رابرتس با رابرت فرانک (استاد معروف اقتصاد دانشگاه کورنل)-2 گزینش و تلخیص: علی سرزعیم • اگر شما گاوداری دارید و علوفه برای تغذیه گاو استفاده می کنید ولی ناگهان قیمت علوفه گران شد. آیا به نظرتان قیمت گوشت گاو گران می شود؟ • پاسخ اولیه ای که به ذهن می رسد این است که گران می شود زیرا هزینه تولید گران شده و این جواب در بلند مدت درست است • در کوتاه مدت قیمت گوشت احتمالاً کاهش می یابد زیرا شما تا وقتی می گذارید که گاوتان رشد کند که نرخ رشد آن از نرخ بهره بیشتر باشد زیرا در غیر این صورت ترجیح خواهید داد تا گاو را بکشید و پول آن را در بانک بگذارید. وقتی علوفه گران می شود به این نتیجه می رسید که برخی گاوها به اندازه کافی بزرگ شده اند و نمی ارزد که بگذارید یک سال دیگر بزرگ شوند در حالیکه اگر قیمت علوفه گران نمی شد می گذاشتید که یک سال دیگر هم رشد کنند. به این ترتیب عرضه گوشت گاو در کوتاه مدت زیاد خواهد شد و قیمت گوشت گاو کاهش خواهد یافت. برای خواندن اصل مصاحبه مراجعه کنید: http://www.econtalk.org/archives/2016/01/robert_frank_on_3.html https://telegram.me/ali_sarzaeem