مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 849

تلگرام نوشته - 849

2017-02-15

معرفی آقای درویش اطلاعیه جمع آوری پول برای نجات دو محیط بان فرصتی است تا یکی دیگر از دوستانم به نام آقای درویش را معرفی کنم گرچه برای اهالی محیط زیست بی نیاز از معرفی هستند. در معرفی ایشان همین بس که بگویم عشق محیط زیست است و با تمام وجود به نجات محیط زیست ایران کمر همت بسته است. هر هفته در نقطه ای از ایران است و در هر کوه و کمری که ببیند محیط زیست در خطر است کوله بر دوش همان روز عازم می شود. در بند اسم و رسم و کلاس و تشریفات نیست و هدف اصلی خود را که نجات محیط زیست باشد دنبال می کند. من هر وقت که از شرایط ناامید می شوم سری به کانالش می زنم و می بینم چگونه بدون اینکه تسلیم شود ایده سه شنبه های بدون خودرو، ترغیب دوچرخه سواری به جای ماشین سواری، مدرسه های طبیعت و غیره را خستگی ناپذیر دنبال می کند. امیدبخش است وقتی می بینم که عده ای در این کشور ندای او را لبیک می گویند و با او همراه می شوند. برای من که بیرون بردن ماشین در روزهای سه شنبه یک شکنجه شده و یکی دو ماه است که در برابر این وسوسه مقاومت کرده ام و روزهای دیگر نیز بیشتر با وسایل حمل و نقل عمومی تردد می کنم تا هم پیاده روی کرده باشم و هم به آلودگی محیط زیست و تشدید ترافیک کمک نکرده باشم. وقتی کسانی اینگونه مشتاقانه در جهت تعالی کشور کار می کنند من به آینده ایران به رغم همه مشکلاتی که در کوتاه مدت پیش رویمان هست امیدوارم می شوم. با وجود چنین زنان و مردانی است که دلبسته این مرز و بوم هستم. توصیه می کنم سری به کانال ایشان بزنید: @darvishnameh به امید بهروزی همه خیرخواهان این کشور https://telegram.me/ali_sarzaeem