مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 847

تلگرام نوشته - 847

2017-02-14

آزمون یک فرضیه در دوره ترامپ دوره ترامپ دوره آزمون یک فرضیه مهم است و آن فرضیه این که آیا یک بیزنس من سیاست گذار خوبی هم خواهد بود؟ برای من که 15 سال است در حرفه اقتصاد زندگی می‏کنم پیوسته با مدیران، صنعتگران و فعالان کسب و کاری مواجه شده ام که معتقدند برای سیاست گذاری یا علم اقتصاد لازم نیست یا در مقایسه با تجربه حاصل از بنگاه داری اهمیت کمتری دارد. هرچقدر هم که فغان کرده ام که بین سطوح خرد و کلان اوضاع متفاوت است به گوششان نمی‏رفت که نمی‏رفت. ظاهراً این سفسطه منحصر به ایران نیست و جهانگیر است. ترامپ در تبلیغات انتخاباتی پیوسته تکرار می‏کرد که او در شرکت خود شغلهای زیاد ایجاد کرده است و میداند که ایجاد اشتغال چگونه است و برای همین اگر به مسئولیت برسد خواهد توانست در آمریکا نیز شغل ایجاد کند و نرخ اشتغال را در آنجا بالا ببرد. به همین دلیل نسبت به اقتصاددانان بدبین بود و معتقد بود که باید بیزنس من ها را بر سر کار آورد. به اعتقاد من دوره ترامپ دوره ای برای آزمون این فرضیه است. پیشاپیش معتقدم که این فرضیه در این دوران به کلی رد خواهد شد و جاذبه های اولیه به سرعت فروکش خواهد نمود. https://telegram.me/ali_sarzaeem