مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 845

تلگرام نوشته - 845

2017-02-13

نوشته یکی از دانشجویان در انتهای برگه یکی از همکاران: «باسمه تعالی استاد عزیز با سلام و احترام، در تاملم چه حادثه ای است بر دانشجویی که خیلی تلاش می کند تا در زمره خوبان کلاس و امتحان قرار گیرد تلاشهایی قلیل و ناچیزش به جایی نمی رسد و سیاهه ای در پایان ترم تقدیم می کند که جای بسی تاسف است برای شما بزرگواری که زحمت تان را کشیده اید ولی نتیجه ای چنین متفضحانه را در حال حاضر شاهدید. زبانم قاصر، تلاشم بی ثمر و چیزی جز معذرت و عفو و بخشودگی را در این سیاهه نمی خواهم. شرمنده ام که تلاش هایم این چنین بود. خدا داند حال ما ... »