مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 84

تلگرام نوشته - 84

2016-04-09

گزیده سخنرانی دکتر سروش با عنوان سلوک اخلاقی • در زبان های غربی برای دو کلمه شرم و غیرت معادل وجود ندارد زیرا این مفهوم را ندارند کلمه SHAME متفاوت از شرم در نزد ماست. • قرآن را می توان تقوا نامه نامید و شرم معادل خوبی برای تقواست • خشوع محصول شناخت است موش از گربه می ترسد ولی از شیر نمی ترسد زیرا شیر را نمی شناسد. خشوع از خداوند برای همه میسر نیست. باید معرفت باشد. در قصه مرد دهاتی که شیر را در طویله گاو خودش غشو می کرد و فکر می کرد شیر است. مولوی می گفت شیر با خود می گفت: (این چنین گستاخ چون می خاردم کو در این شب گاو می پنداردم) • کتاب های اخلاقی برای کودکان از منظر اقتدار است. کتاب های اخلاقی صوفیان، از منظر تواضع است. • مولوی می گوید عشق اول یک چیز دیگر است (مهر اول کی ز دل زایل شود) حتی شیطان هم این را می گوید زیرا عشق اولش خدا بود • در اخلاق یونانی مفهوم تقوا نیست برای آنها عدالت مطرح است ولی در اخلاق دینی ما عدالت در زیر مجموعه تقواست. • کمال وقتی است که جرات بخشیدن داشته باشید (لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون) • آدم اخلاقی کسی است که بیشتر کارهای خوب می کند تا کارهای بد نه اینکه اصلا کار بد نکند. دیگر اینکه کار خوب را آسان انجام می دهد نه با اکراه. راست گفتن برایش ساده تر است تا دروغ گفتن • جامعه وقتی اخلاقی می شود که شرایط طوری شود که حاجت به کار بد نباشد همه آدمیان نمی توانند مبارزه با نفس کنند ولی خیلیها قادر به مبارزه با نفس نیستند باید کاری کرد که میدان مبارزه پیش نیاید اگر زمینه طوری باشد که نیازی به رشوه دادن نباشد دیگر افراد با خود درگیر نمی شوند که آیا رشوه بدهند یا نه • علم آموزی طریقش قولی است / حرفت آموزی طریقش فعلی است/ فقر خواهی آن به صحبت قائم است/ نه زبانت کار می آید نه دست. کیمیای سعادت رفیق است رفیق • من شنیدم ز پیر دانشمند/ تو هم از من شنو این پند/ آنچه بر نفس خویش نپسندی/نیز بر نفس دیگری نپسند • سعدی می گوید: در چشم بامدادان به بهشت برگشادن/نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی • غزالی می گوید قناعت رکنی از ارکان دین است و این دقیقاً مخالف سرمایه داری است. https://telegram.me/ali_sarzaeem