مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 82

تلگرام نوشته - 82

2016-04-06

گزیده از مصاحبه روث رابرتس با رابرت فرانک (استاد معروف اقتصاد دانشگاه کورنل) علت اینکه شراب (بخوانید سیر) قدیمی خیلی گران است چیست؟ عده ای بلافاصله می‌گویند چون ارزش بیشتری دارد اما قیمت یک شراب (بخوانید سیر) قدیمی چقدر باید بیشتر از یک شراب (سیر) جدید باشد؟ واقعیت این است که قیمت شراب قدیمی باید معادل این باشد که در گذشته یک شراب معمولی به جای نگهداری فروخته می شد و پولش در بانک گذاشته می‌شد و روی آن بهره می‌آمد. قیمت فعلی یک شراب (سیر) قدیمی باید بیش از مبلغی که به شکل گفته شده حاصل می شود گردد. برای خواندن اصل مصاحبه مراجعه کنید: http://www.econtalk.org/archives/2016/01/robert_frank_on_3.html https://telegram.me/ali_sarzaeem