مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 793

تلگرام نوشته - 793

2017-02-05

یک ویژگی خاص ایران به تجربه دریافته‏ام که ما در ایران با این پدیده روبرو هستیم که در هر موضوع علمی جدید، کسی را داریم که قبلاً به آن به نحوی پرداخته است. نادر موضوعی یافت می‏شود که بکر مانده باشد. اما در عین حال معدود موضوعی هست که حقش آنطور که باید ادا شده باشد یعنی مدعیانی که به هر موضوع جدیدی دست می‏زنند زیاد هستند و چون صرفاً یک موضوع را یک بررسی مختصر کرده‏اند در آن موضوع ادعای پیش‏کسوتی می‏کنند اما ندرتاً مواردی دیده می‏شود که فرد واقعاً در یک موضوع اشراف کامل و بایسته داشته باشد. به همین قیاس، تقریباً در هر موضوع مهم مرتبط با حکمرانی و اداره بهتر جامعه شما یک مرکز تحقیقاتی، یک انجمن تخصصی، یک پژوهشکده و گاه حتی یک مجله تخصصی می‏بینید. مثلا اخیرا کاشف به عمل آمد که در حوزه ایمنی و آتش نشانی هم یک مرکز تحقیقات در کشور داریم. اما جالب آنست که ندرتاً این مراکز تحقیقاتی موفق می‏شوند موثر واقع شوند و یا تحقیقات اصیل و مفید و قابل مقایسه با کارهای دیگر مراکز جهانی داشته باشند. من دریافتم که لااقل در حوزه‏ای از علم اقتصاد و حتی دیگر بخشهای علوم اجتماعی هم این مسئله رایج است. اخیراً بحث ایجاد انجمن اقتصاد مسکن مطرح شد و عده ای پیشنهاد کردند که عنوان اقتصاد مسکن و شهر باشد ولی کاشف به عمل آمد که هم انجمن اقتصاد شهری داریم و هم مجله ای در این زمینه هست. https://telegram.me/ali_sarzaeem