مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 766

تلگرام نوشته - 766

2017-01-27

ارزیابی 360 درجه و ارزیابی اساتید دانشگاهی یکی از راه های پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد هر کس در هر سازمان، روش ارزیابی 360 درجه است. در این روش ارزیابی افراد تحت فرمان، مدیران مافوق، خود فرد و نهایتاً همکاران هم سطح در مورد عملکرد فرد سوال می شود و ارزیابی نهایی از جمع‏بندی همه آنها به دست می‏آید. روشن است که اگر فقط از افراد تحت فرمان یا مافوق صورت گیرد، ارزیابی دچار سوگیری خواهد شد. در ارزیابی اساتید دانشگاه هم باید همین روش اعمال شود یعنی اکتفا به نظر دانشجویان شیوه صحیحی نیست زیرا در بسیاری از موارد دانشجویان نسبت به استادی که سخت نگیرد و نمره بالا بدهد نظر مثبت خواهند داشت و نسبت به استاد سخت گیر ارزیابی منفی ارائه خواهند کرد. ارزیابی همکاران و مسئولان دانشکده هم نسبت به فرد اهمیت دارد. از دکتر دلاور که از مطرح ترین شخصیت‏های علمی در حوزه روش تحقیق است شنیدم که در کنار همه این عوامل، باید ارزیابی فارغ التحصیلان نسبت به یک استاد را هم گرفت زیرا این افراد از دانشگاه فاصله گرفته اند و فارغ از حب و بغض ارزیابی خود را ارائه می کنند و همچنین چون تجربه کاری می یابند بهتر می فهمند که چه اساتیدی مباحث بدردبخور برای زندگی کاری آنها عرضه کردند.