مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 738

تلگرام نوشته - 738

2017-01-21

هر دم از این باغ بری می رسد-1 خاطرتان هست که در مورد صندوق های بازنشستگی و مشکلاتش نوشتم؟ https://t.me/ali_sarzaeem/630 مصوبات اخیر مجلس آب پاکی را بر همه امید ما ریخت و یک بار دیگر نشان داد که اگر هزار بار هم گفته شود مثلا صندوق های بازنشستگی در بحران هستند و دامنه این بحران خیلی عظیم است از نمایندگان مجلس نمی توان انتظار داشت که کمی به حل آن کنند. اگر به تشدید بحران کمک نکنند جای شکرش باقی است که این هم محقق نشد! مصوبات اخیر مجلس را بنگرید! www.icana.ir/fa/319589 www.icana.ir/fa/319589 www.icana.ir/fa/319589 www.icana.ir/fa/319589 فصل مشترک همه این مصوبات این است که به هزینه های صندوق های بازنشستگی اضافه شده ولی به درآمدهای صندوق چیزی افزوده نشده است! و این عدم تعادل آنها را تشدید می کند. https://telegram.me/ali_sarzaeem