مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 731

تلگرام نوشته - 731

2017-01-19

روسای جمهور آمریکا و ایجاد جنگ-3 • او روایت می کند که انگیزه اصلی جرج واشگنتن تملک زمین های زیاد بوده و به این طریق ثروت هنگفتی را به هم زده است. • او در مورد آبراهام لینکلن نیز روایت جالبی را عرضه می کند که با روایت های رایج کاملا مغایر است. وی می گوید که خیلی پیشنهادات مطرح شد که بین شمال و جنوب آمریکا جنگ در نگیرد ولی او تعمداً جنگ را راه انداخت چون با این کار می توانست رئیس جمهور شود. وی به تفصیل این نکته را توضیح می دهد. • سپس به این نکته می پردازد که برخی روسای جمهوری تابع افکار عمومی اند و برخی شکل دهنده افکار عمومی. وی از جان اف کندی و باراک اوباما مثال می زند که در دسته اول قرار داشتند. وی می گوید که کندی در موضوع موشکهای کوبا آمریکا را به لب پرتگاه جنگ اتمی برد تا نفع خود را دنبال کند (ولی این مورد را اصلا توضیح نمی دهد) و در مورد اوباما می گوید که او نیروهای آمریکا را از عراق خارج کرد با اینکه می دانست با این کار جنگ های فرقه ای در خواهد گرفت و آن منطقه آشوب خواهد شد. نفع او که ایجاد رضایت رای دهنده ها بود تامین شد که امری کوتاه مدت بود ولی منافع بلندمدت از بین رفت یعنی یک خاورمیانه پرآشوب باقی ماند. روشن است که من چون هیچ چیز از تاریخ آمریکا نمی دانم قضاوتی ندارم ولی وقتی که یک فرد آکادمیک و جدی که به ادبیات اقتصاد مسلط است، چنین چیزی می نویسد برای من مهم و قابل تامل است! در اینجا لینک مصاحبه و بازخوردها موجود است. متن مکتوب آن هم در آرشیو این سایت موجود نیست. http://www.econtalk.org/archives/2016/12/winner_wage_war.html